contact
‘Anything needing to be built, small or large, simple or complex, should and can be architecture.’ Bruce Goff

VerBouwprojecten

 

Wat zijn de basisingrediënten waar een architect mee aan de slag gaat? In ieder geval licht, zicht, vorm en materiaal. Kleur en structuur.

En verder natuurlijk: de locatie, de omgeving, de sociale context.

 

En: dromen…! Zonder opdrachtgever sowieso geen architectuur. Het is voor een architect van cruciaal belang om een ‘klik’ met de opdrachtgever te hebben. Wat maakt iemand gelukkig? Maar ook: Wat is passend? Wat is praktisch? Hoe gebruik je een ruimte?

 

Iedere opdracht is nieuw, en tegelijkertijd is er de ambachtelijke kant van het vak, waarbij ik graag put uit inmiddels een ruime kwart eeuw ervaring.

 

Bekijk een aantal voorbeeldprojecten

Een overzichtslijst met alle projecten

Een overzicht van publicaties over bureau

 

Werkvelden

verbouwprojecten

Mijn werkzaamheden als architect door heel Nederland

Ieder bouwproject is anders. Dat is logisch, want iedere opdrachtgever en iedere locatie is weer anders. Toch zijn alle bouwprojecten gemiddeld genomen in zeven fases onder te verdelen. Ik ben over het algemeen bij al deze fases betrokken, simpelweg omdat ik dat graag doe: vanaf het allereerste prille begin tot en met het ‘handoekhaakje in de wc’s.’ Dat stelt mij in de gelegenheid om ook te zien of een project ‘goed gelukt’ is. Of het gelukt is om de wensen en dromen die we in het begin samen hebben geformuleerd te vertalen in een zowel verrassend, als ‘passend’ resultaat.

 

In goed overleg kan ik natuurlijk ook maar voor een deel van het traject worden ingeschakeld, bijvoorbeeld omdat een opdrachtgever een groot gedeelte van het project zelf kan en wil doen. En: ik hou er óók van om een snelle, adequate advies te geven. Soms is dat al genoeg… Zie ook bij ‘korte adviezen’.

 

De zeven fases:

  1. (Helpen) inventariseren en formuleren van de dromen, wensen en randvoorwaarden van de opdracht(gever) oftewel: Wat wordt er gevraagd? Wat kan er/ mag er op die plek? Wanneer is het goed gelukt?
  2. Maken van een schetsontwerp met ruimtelijke verbeelding inclusief globale kostenraming, oftewel: Hoe zou het plaatje er globaal uit kunnen zien?
  3. Maken van een definitief ontwerp inclusief eventuele vergunningaanvragen, oftewel: (Hoe) kan dat ook (vergunnings-) technisch?
  4. Maken van de technische werktekeningen en van het bestek voor de uitvoerende partijen, oftewel: Hoe leg je alles goed (technisch) vast? Wie doet er precies wat?
  5. Contracteren van een uitvoerende partij, oftewel: Wie gaat het bouwen? Voor welk bedrag? In welke tijd?
  6. Begeleiden bij de uitvoering van het project, oftewel: Loopt alles volgens plan? Wat komen we gedurende het proces tegen? Hoe zoeken we daar samen een goede oplossing voor?
  7. Nazorg van het project, financiële afhandeling

Specialisten netwerk

Bij het realiseren van projecten maak ik dankbaar gebruik van mijn netwerk met specialisten op het gebied van o.a. bouwconstructie, bouwkosten, bouwfysica, duurzaamheid, installaties en verlichting.

kennisoverdracht en korte adviezen

Mijn werkzaamheden als ‘snel-adviseur’ en als docent in Delft

Snel-adviseur

In het verleden hebben mensen me op allerlei verschillende manieren weten te vinden voor korte, effectieve adviezen. O.a. via de Architectenwinkel, via Findio Verbouwcoach van VT wonen, en via Beurs adviezen. Dit betreft vaak kleine(re) verbouwingen waar particulieren zijn geholpen met een ‘frisse, oplossingsgerichte blik’ van buitenaf.  Het is heel bevredigend om mensen op deze manier, in één of twee dagdelen, snel en adequaat op weg te kunnen helpen. Dat doe ik dus nog steeds graag tussen de andere werkzaamheden door…

 

Docent TU Delft
De faculteit Bouwkunde van de TU Delft staat wereldwijd in de top 3 van beste universiteiten. Jong talent wordt in Delft opgeleid om het hoofd te leren bieden aan de veranderende en steeds urgentere vragen op het gebied van duurzaamheid, woonopgave, en klimaat. Tot mijn hele grote genoegen geef ik al sinds mijn afstuderen les in architectonisch ontwerpen en in detailleren, van een klein strandpaviljoen tot een woongebouw of utiliteitsgebouw. Veel van ons vak gaat om goed kijken en om de goede vragen te (leren) stellen. ‘Wil iets, wees nieuwsgierig, ga er ten volle voor.’  En ja, in dit proces scholen wij onszelf als docenten ook weer bij. Leren, leren!

 

Adviescommissie architectuur I architectenregister
Het voeren van de titel architect is in Nederland wettelijk beschermd. Wie een masterdiploma in de discipline architectuur heeft behaald moet vervolgens ook nog met goed gevolg de tweejarige Beroepservaringsperiode (BEP) doorlopen om zich in te kunnen schrijven in het architectenregister en zo de titel architect te kunnen voeren. In december 2023 ben ik door de Rijksbouwmeester benoemd in de nieuwe commissie architectuur van het architectenregister. De commissie evalueert de ontwikkeling van BEP kandidaten tussentijds, en adviseert het architectenregister of de kandidaten zich aan het eind van de BEP periode mogen inschrijven in het architectenregister.

 

 

arbitrage in bouwgeschillen

Mijn werkzaamheden als arbiter in Bouwgeschillen

Sinds 2015 ben ik arbiter bij de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen (RvA) op voordracht van de  BNA.  De praktijk wijst uit dat de bouw helaas niet altijd rimpelloos verloopt…
De RvA is een in 1907 opgerichte onafhankelijke, wettelijk verankerde stichting voor rechtspraak in geschillen die verband houden met de bouw.  Het motto van de RvA is: Deskundig, Onafhankelijk, Snel.

 

Op het moment dat partijen tegenover elkaar komen te staan en de communicatie verstoord is kan de Raad ook bemiddelen door middel van mediation. De Raad heeft de beschikking over ruim 100 arbiters, waarvan 80 met een bouwkundige achtergrond, afkomstig uit alle gremia van de bouw. Arbiters werken volgens de professionele standaard en worden jaarlijks bijgeschoold.

 

Ik zie mijn werk voor de RvA als een mooie en eervolle aanvulling op mijn beroepspraktijk als architect.