Contact
Projecten
Studio

week 3: Opnieuw gecertificeerd door BNA
Onze BNA Branchevereniging voor Nederlandse Architectenbureaus deelt jaarlijks certificaten uit aan de bureaus die de gedragscode verantwoordelijkheid, professionaliteit, integriteit in acht nemen. Hij is weer binnen, fijn! En in het Engels klinkt het eigenlijk nog mooier: 'Royal Institute of Dutch Architects, BNA chartered practice according to code of conduct.'