Contact
Projecten
Studio

#

week 11 2015: Intervisie-feessie
Al 9 jaar komen we met 11 architectenbureaus maandelijks bijeen in ons kwaliteitsclub XS-Rijnmond. Wat ooit begon vanuit de landelijke BNA (Bond Nederlandse Architecten) is inmiddels uitgegroeid tot een hecht kennisnetwerk van 11 gelijkgestemde bureaus. Ons doel: kennis delen en opbouwen, steeds beter worden in ons vak dat ieder op geheel eigen wijze uitvoert. Deze week hadden we weer ons jaarlijkse intervisie waarbij we elkaar kritisch bevragen en beoordelen: 'wat zijn je doelen? hoe bereik je die? hoe leg je die SMART vast?'  Maar ook: 'welke ontwikkelingen zien we in ons vakgebied? welke cursussen volgen we of organiseren we zelf met externen binnen XS-Rijnmond?' De verplichte Permanente Beroeps Ontwikkeling voor ingeschreven architecten is voor ons geen verplichting maar een vanzelfsprekend uitgangspunt.