Contact
Projecten
Studio

#

2017 week 7: 7 studies, 7 bureaus, groooote club, ons boek is af!
De boekpresentatie Snelweg x Stad met vergezichten door 7 multidisciplinaire teams ontwerpteams vond onlangs plaats in Delft.

Team Bijvoet boog zich over de teststrook A-20-Rotterdam, en bestond uit Peter Volken Smidt (infratect), André de Baerdemaker (ecoloog), Marit Janse (landschapsarchitect), Ruud Reutelingsperger (kunstenaar), Moniek Driesse (vormgever) en Caroline Bijvoet (architect BNA)

Onze insteek kortweg: de snelweg als landschap/ probeer uit en stuur bij/ kijk anders - handel anders; samen, met plezier; vernuftig en beeldend....

Het ontwerpend onderzoek is opgestart door BNA onderzoek in samenwerking met bouwkunde TU Delft, ministerie I&M, de gemeentes R'dam, A'dam en Utrecht, en RWS. Zie ook site van de BNA. Foto Roy Borghouts.