Contact
Projecten
Studio

#

week 14 2015: Reuring Urban Match
De werkzaamheden vanaf begin dit jaar met Urban Match/ ontwikkelaar Michel Tureay nemen een  steeds grotere vlucht: als stadsmakers werken we samen met alle betrokken partijen aan plaatsen voor ontmoeting in de stad. Deze lange termijnprojecten onderscheiden zich van de bouwprojecten met Bijvoet architectuur & stadsontwerp doordat het hier met name gaat om strategie, stedelijke (her-)ontwikkeling en stadsontwerp voorafgaand aan concrete bouwprojecten. Voor meer informatie zie Urban Match. Concrete gerealiseerde bouwprojecten die uit Urban Match voortkomen zullen in de toekomst ook op deze site te zien zijn.