contact

Privacyverklaring Bijvoet architectuur & stadsontwerp

 

De volgende klantgegevens worden van u opgevraagd ten behoeve van doelmatige bedrijfsvoering:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Factuuradres
 • Postcode, straat, huisnummer en plaats
 • Burgerservicenummer voor zover noodzakelijk ten behoeve van vergunningaanvragen

De AVG algemene verordening gegevensbescherming wordt hierbij ten alle tijde in acht genomen. Dit brengt met zich mee dat:

 • U recht heeft op inzage, aanpassing en verwijdering van uw persoonsgegevens
 • Uw persoonsgegevens alleen worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, en alleen de minimaal noodzakelijke gegevens worden verwerkt
 • Passende technische- en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Geen persoonsgegevens worden doorgegeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Cookies op de website alleen worden gebruikt om de website gebruiksvriendelijker te maken, of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit en/of effectiviteit van de website

Bijvoet architectuur & stadsontwerp bewaart mailberichten van klanten, hierbij de bewaarplicht in acht nemend zoals omschreven in de Consumentenregeling CR en de DNR van de  Branchevereniging Nederlandse Architecten BNA.