contact

Werkvelden

verbouwprojecten

Mijn werkzaamheden als architect door heel Nederland

Ieder bouwproject is anders. Dat is logisch, want iedere opdrachtgever en iedere locatie is weer anders. Toch zijn alle bouwprojecten gemiddeld genomen in zeven fases onder te verdelen. Ik ben over het algemeen bij al deze fases betrokken, simpelweg omdat ik dat graag doe: vanaf het allereerste prille begin tot en met het ‘handoekhaakje in de wc’s.’ Dat stelt mij in de gelegenheid om ook te zien of een project ‘goed gelukt’ is. Of het gelukt is om de wensen en dromen die we in het begin samen hebben geformuleerd te vertalen in een zowel verrassend, als ‘passend’ resultaat.

In goed overleg kan ik natuurlijk ook maar voor een deel van het traject worden ingeschakeld, bijvoorbeeld omdat een opdrachtgever een groot gedeelte van het project zelf kan en wil doen. En: ik hou er óók van om een snelle, adequate advies te geven. Soms is dat al genoeg… Zie ook bij ‘korte adviezen’.

De zeven fases:

  1. (Helpen) inventariseren en formuleren van de dromen, wensen en randvoorwaarden van de opdracht(gever) oftewel: Wat wordt er gevraagd? Wat kan er/ mag er op die plek? Wanneer is het goed gelukt?
  2. Maken van een schetsontwerp met ruimtelijke verbeelding inclusief globale kostenraming, oftewel: Hoe zou het plaatje er globaal uit kunnen zien?
  3. Maken van een definitief ontwerp inclusief eventuele vergunningaanvragen, oftewel: (Hoe) kan dat ook (vergunnings-) technisch?
  4. Maken van de technische werktekeningen en van het bestek voor de uitvoerende partijen, oftewel: Hoe leg je alles goed (technisch) vast? Wie doet er precies wat?
  5. Contracteren van een uitvoerende partij, oftewel: Wie gaat het bouwen? Voor welk bedrag? In welke tijd?
  6. Begeleiden bij de uitvoering van het project, oftewel: Loopt alles volgens plan? Wat komen we gedurende het proces tegen? Hoe zoeken we daar samen een goede oplossing voor?
  7. Nazorg van het project, financiële afhandeling

Specialisten netwerk

Bij het realiseren van projecten maak ik dankbaar gebruik van mijn netwerk met specialisten op het gebied van o.a. bouwconstructie, bouwkosten, bouwfysica, duurzaamheid, installaties en verlichting.

kennisoverdracht en korte adviezen

Mijn werkzaamheden als docent in Delft en als ‘snel-adviseur’

Docent
De faculteit Bouwkunde van de TU Delft staat wereldwijd in de top 3 van beste universiteiten. Jong talent wordt in Delft opgeleid om het hoofd te leren bieden aan de veranderende en steeds urgentere vragen op het gebied van duurzaamheid, woonopgave, en klimaat. Tot mijn hele grote genoegen geef ik al sinds mijn afstuderen les in architectonisch ontwerpen en in detailleren, van een klein strandpaviljoen tot een woongebouw of utiliteitsgebouw. Veel van ons vak gaat om goed kijken en om de goede vragen te (leren) stellen. ‘Wil iets, wees nieuwsgierig, ga er ten volle voor.’  En ja, in dit proces scholen wij onszelf als docenten ook weer bij. Leren, leren!

 

Snel-adviseur

In het verleden hebben mensen me op allerlei verschillende manieren weten te vinden voor korte, effectieve adviezen. O.a. via de Architectenwinkel, via Findio Verbouwcoach van VT wonen, en via Beurs adviezen. Dit betreft vaak kleine(re) verbouwingen waar particulieren zijn geholpen met een ‘frisse, oplossingsgerichte blik’ van buitenaf.  Het is heel bevredigend om mensen op deze manier, in één of twee dagdelen, snel en adequaat op weg te kunnen helpen. Dat doe ik dus nog steeds graag tussen de andere werkzaamheden door…

 

Lid Commissie Architectuur Architectenregister
Om de titel architect te kunnen voeren moeten kandidaatarchitecten sinds 1988 na hun afstuderen een BeroepsErvaringsPeriode doorlopen. Per januari 2024 zit ik één van de onafhankelijke Commissies Architectuur die tijdens dit traject de begeleidende gesprekken voert met de kandidaten.

arbitrage in bouwgeschillen

Mijn werkzaamheden als arbiter in Bouwgeschillen

Sinds 2015 ben ik arbiter bij de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen (RvA) op voordracht van de  BNA.  De praktijk wijst uit dat de bouw helaas niet altijd rimpelloos verloopt…
De RvA is een in 1907 opgerichte onafhankelijke, wettelijk verankerde stichting voor rechtspraak in geschillen die verband houden met de bouw.  Het motto van de RvA is: Deskundig, Onafhankelijk, Snel.

Op het moment dat partijen tegenover elkaar komen te staan en de communicatie verstoord is kan de Raad ook bemiddelen door middel van mediation. De Raad heeft de beschikking over ruim 100 arbiters, waarvan 80 met een bouwkundige achtergrond, afkomstig uit alle gremia van de bouw. Arbiters werken volgens de professionele standaard en worden jaarlijks bijgeschoold.

Ik zie mijn werk voor de RvA als een mooie en eervolle aanvulling op mijn beroepspraktijk als architect.